• PERMOHONAN GURU MARA 2017 - Permohon secara atas talian telah dibuka kepada semua yang berminat bagi jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Calon yang LAYAK akan dipanggil untuk te...
    6 months ago

Monday, 14 November 2011

9. Kemahiran Membuat RefleksiTujuan membuat refleksi :

 mengenal pasti isu atau masalah yang mungkin dihadapi bagi tujuan penambahbaikan
 mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan
 merangka tindakan penambahbaikan dari sudut peribadi dan profesionalisme

Komponen kemahiran membuat refleksi :

 mengenal pasti isu atau masalah yang signifikasikan
 mengenal pasti sumber masalah
 melihat masalah dari sudut berbeza dan mengambil kira/ mengaplikasikan teosi dan
           prinsip pendidikan bagi menerangkan masalah yang dihadapi
 mengenal pastu kekuatan yang boleh dimamnfaatkan
 menyatakan langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil untuk menyelessaikan
           masalah atau menambahbaikan.

..Thanks for reading..

0 comment/s here:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...