• PERMOHONAN GURU MARA 2017 - Permohon secara atas talian telah dibuka kepada semua yang berminat bagi jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Calon yang LAYAK akan dipanggil untuk te...
    10 months ago

Monday, 14 November 2011

9. Kemahiran Membuat Refleksi



Tujuan membuat refleksi :

 mengenal pasti isu atau masalah yang mungkin dihadapi bagi tujuan penambahbaikan
 mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan
 merangka tindakan penambahbaikan dari sudut peribadi dan profesionalisme

Komponen kemahiran membuat refleksi :

 mengenal pasti isu atau masalah yang signifikasikan
 mengenal pasti sumber masalah
 melihat masalah dari sudut berbeza dan mengambil kira/ mengaplikasikan teosi dan
           prinsip pendidikan bagi menerangkan masalah yang dihadapi
 mengenal pastu kekuatan yang boleh dimamnfaatkan
 menyatakan langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil untuk menyelessaikan
           masalah atau menambahbaikan.





..Thanks for reading..

0 comment/s here:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...