• PERMOHONAN GURU MARA 2017 - Permohon secara atas talian telah dibuka kepada semua yang berminat bagi jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Calon yang LAYAK akan dipanggil untuk te...
    10 months ago

Friday, 21 October 2011

1. Kemahiran Memulakan PengajaranFasa permulaan pengajaran juga merupakan fasa mencungkil
idea pelajar. Tujuan fasa ini adalah untuk :

 Menarik perhatian pelajar terhadap apa yang ingin disampaikan
 Membantu pelajar bersedia dari sudut kognitif dan afektif 
 Memperkenalkan objektif pembelajaran (learning objective)
 Membina aliran pemikiran pelajar
 Mengetahui pengetahuan sedia ada dan miskonsepsi pelajar (cungkil idea)

Komponen-komponen kemahiran dalam fasa memulakan
pengajaran :

1. Menarik perhatian
     Melalui suara, pergerakan, isyarat, & eye contact
     Gunakan alat pandang dengar 
     Pelbagaikan interaksi
Penting bagi seseorang guru untuk menarik perhatian pelajar..

2. Menimbulkan motivasi 
     Wujudkan hubungan baik
     Tunjukkan semangat (spirit & enthusiasm) 
     Ransang sifat ingin tahu 
     Bercerita

3. Menstruktur P&P
     Tunjukkan hasil pembelajaran
     Buat ringkasan keseluruhan aktiviti P&P (overview)
     Cungkil idea pelajar tentang tajuk/konsep yang akan diajar 

4. Membuat perkaitan 
     Banding dan bezakan 
     Pengetahuan sedia ada 
     Pengalaman/kejadian semasa yang berkait dengan pelajar


Cungkil idea pelajar

Guru perlu mencungkil idea pelajar sebelum terus meneroka atau menerangkan isi pengajaran yang ingin disampaikan. Proses ini merupaka langkah pertama ke arah memurni, menstruktur semula, dan mengatasi segala miskonsepsi pelajar. Pelajar juga akan lebih menyedari tentang idea asal mereka, dengan itu lebih mudah untuk membuat perkaitan dengan maklumat baru atau menstruktur semula idea tersebut jika terdapat percanggahan. Setelah mencungkil idea pelajar, guru dapat mengetahui tahap pemikiran pelajar dan dapat merancang tindakan susulan yang bersesuaian dengan kemampuan pelajar.

Berikut merupakan beberapa kaedah mencungkil idea :

Soal jawab keseluruhan kelas
Perbincangan kumpulan
Demonstrasi guru
Kuiz pendek atau praujian
Ramal-Perhati-Terang (Predict-Observe-Explain, POE)
Peta konsep (concept map)
Kartun konsep (concept cartoon)
Peristiwa bercanggah (Discrepent event)"Ideal teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their
students to cross, then having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging
them to create bridges of their own." 
                                  - Nikos Kazantzakis -

..Thanks for reading..

0 comment/s here:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...