• PERMOHONAN GURU MARA 2017 - Permohon secara atas talian telah dibuka kepada semua yang berminat bagi jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Calon yang LAYAK akan dipanggil untuk te...
    10 months ago

Monday, 14 November 2011

6. Kemahiran Mengendalikan Perbincangan

Tujuan mengadakan perbincangan :

 melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran
 melibatkan pelajar dalam proses menyelesaikan masalah saintifik berbanding mengajar
          isi kandungan
 memperkukuh pembelajaran
 meransang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
 memberi maklum balas pantas kepada guru tentang kefahaman pelajar.

Langkah-langkah mengendalikan perbincangan :

Perancangan
 tetapkan tujuan dan objektif
 senaraikan soalan utama yang boleh membawa kepada pencapaian objektif
 rancang penggunaan demonstrasi yang menarik untuk memotivasi dan meransang
          sifat ingin tahu pelajar.

Pelaksanaan
 mulakan dengan satu persoalan saintifk
 galakkan pelajar menjana hipotesis dan menyatkan bukti
 gunakan pendekatan pembelajaran yang menekankan persoalan mengenai pendapat
 aplikasi langkah-langkah menyoal
 akhiri perbincangan dengan meminta pelajar membuat refleksi tentang apa yang telah
          dibincangkan dan meringkaskan isi-isi penting
 gunakan soalan reflektif sekerap yang mungkin.
..Thanks for reading..

0 comment/s here:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...