• PERMOHONAN GURU MARA 2017 - Permohon secara atas talian telah dibuka kepada semua yang berminat bagi jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Calon yang LAYAK akan dipanggil untuk te...
    10 months ago

Monday, 14 November 2011

7. Kemahiran Mengendalikan Kerja Amali


Tujuan menjalankan amali :

 meningkatkan penguasaan isi kandungan
 memberi peluang pelajar mengalami tabii, kaedah, dan semangat sains
 membina kemahiran dan sikap saintifik
 membina kemahiran berfikir kritis dan kreatif
 membina kemahiran praktik yang generik
 membina pengetahuan sains secara empirik
 membina kemahiran bekerja dalam kumpulan

Prinsip mengendali kerja amali :

 tentukan objektif kerja amali
 tumpukan kepada sebilangan kecil kemahiran sahaja satu-satu unit pengajaran.
 sediakan bahan, peralatan dan sumber secukuonya sebelum amali dijalankan.
 sebaiknya bahagikan pelajar secara berpasangan atau bertiga 
 seimbangkan amali tradisional dengan amali berbentuk inkuiri mengikut kebolehan
              pelajar.
 wujudkan persekitaran yang menarik, harmonis, meransang sifat ingin tahu dan
              semangat sains.
 beri peringatan tentang peraturan keselamatan di makmal.
 ajar terlebih dahulu kemahiran asas kerja amali bagi mengelak kemalangan dan cara
              bertindak apabila berlaku kemalangan...Thanks for reading..

0 comment/s here:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...