• PERMOHONAN GURU MARA 2017 - Permohon secara atas talian telah dibuka kepada semua yang berminat bagi jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Calon yang LAYAK akan dipanggil untuk te...
    10 months ago

Tuesday, 13 December 2011

Penskoran, Penggredan & PelaporanPenskoran

Penskoran ialah proses memberi skor kepada jawapan pelajar. Terdapat dua kaedah penskoran :

- Penskoran holistik
- Penskoran analitik

Skor biasanya berbentuk numerik. Berikut merupakan beberapa jenis skor :

- Skor mentah – bilangan jawapan yang betul
- Skor terbitan – skor yang dimodifikasi atau ditukar daripada skor mentah
- Skor terbitan mutlak
- Skor terbitan relatif (norma)


Penggredan

Penggredan ialah proses memberi gred ke atas jawapan atau skor pelajar. Gred biasanya dalam bentuk abjad. Berikut merupakan beberapa kegunaan gred :

- Menyampaikan maklumat penaksiran kepada ibu bapa tentang pencapaian pelajar
- Memotivasi dan memberi ganjaran kepada pelajar
- Menghukum dan mendenda pelajar


Terdapat beberapa jenis penggredan, iaitu :

- Penggredan rujukan norma, iaitu pencapaian pelajar dibandingkan dengan sekumpulan pelajar
- Penggredan rujukan kriteria, iaitu pencapaian pelajar dibandingkan dengan satu kriteria piawai yang telah ditetapkan terlebih dahulu


Pelaporan

Proses memberi maklum kepada ibu bapa/penjaga tentang prestasi pelajar. Pelaporan mestilah objektif, berterusan, dan ada kebolehpercayaan. Berikut merupakan beberapa kaedah pelaporan :

- Gred abjad
- Penilaian bertulis
- konferen

..Thanks for reading..

0 comment/s here:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...