• PERMOHONAN GURU MARA 2017 - Permohon secara atas talian telah dibuka kepada semua yang berminat bagi jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Calon yang LAYAK akan dipanggil untuk te...
    10 months ago

Monday, 28 November 2011

Miskonsepsi


MISKONSEPSI ?

Kefahaman/ tanggapan/ kepercayan yang berbeza daripada kefahaman sains yang diterima pakai pada satu-satu masa (yang membawa maksud satu kesalahan).

"Strongly held cognitive structures that are different from the accepted understanding in a field, that are presumed to interfere with the acquisition of new knowledge "
(Hasan et al., 1999)

Bukan semua idea atau kefahaman yang salah itu merupakan miskonsepsi. Berikut merupakan beberapa ciri miskonsepsi :

 Dipegang dengan kukuh, iaitu sukar dibetulkan/ ditukar
 Agak stabil, iaitu berulang kali timbul atau digunakan dalam konteks yang berbeza.
 Biasanya terhasil daripada pengalaman seharian (melalui deria)
 Biasanya merupakan generalisasi melampau (overgeneralization) sesuatu kefahaman        
         yang betul.
 Menunjukkan kurang kefahaman berbanding kurang pengetahuan

Miskonsepsi adalah lebih daripada sekadar satu kesilapan kecil (mistake). Kesilapan kecil merupakan kesalahan luaran/ permukaan yang biasanya lebih mudah diperbetulkan. Kesilapan kecil biasanya terhasil daripada kurangnya daya ingatan, kepenatan mental, atau kurangnya pengetahuan.

Berikut merupakan beberapa contoh Miskonsepsi dalam Fizik :


Miskonsepsi
Konsep yang betul
Tiada daya yang dikenakan oleh objek berada dalam keadaan pegun.
Daya yang dikenakan bagi objek kyang berada dalam keadaan pegun adalah daya normal dan gaya graviti.
Nilai kecekapan yang boleh dicapai oleh semua objek adalah 100%.
Nilai kecekapan sesuatu objek biasanya kurang daripada 100%.
Berdasarkan kepada prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan graviti yang hilang tidak sama dengan tenaga kinetik yang diterima.
Berdasarkan kepada prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan graviti yang hilang adalah sama dengan tenaga kinetik yang diterima.
Kuasa ialah kerja yang dilakukan.
Kuasa ialah kadar kerja yang dilakukan atau kadar tenaga yang dipindahkan.
Objek yang mempunyai konsep kekenyalan hanyalah getah.
Contoh objek yang mempunyai konsep kekenyalan adalah getah, pembaris plastik, span dan lain-lain
Keregangan spring adalah sentiasa berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atasnya.
Berdasarkan kepada Hukum Hooke, keregangan spring berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atasnya sekiranya daya tersebut tidak melebihi had kekenyalan.
Dua spring yang disusun secara sesiri mempunyai kekenyalan yang sama dengan kekenyakan satu spring.
Kekenyalan bagi dua spring yang disusun secara sesiri adalah lebih banyak daripada kekenyalan satu spring.
Dua spring yang disusun secara selari mempunyai kekenyalan yang lebih banyak berbanding kekenyalan satu spring.
Kekenyalan bagi dua spring yang disusun secara selari adalah lebih kurang daripada kekenyalan satu spring.
Tenaga boleh dimusnah dan dicipta semula.
Menurut Prinsip Keabadian Tenaga, tenaga tidak boleh dicipta dan dimusnah. Tenaga hanya boleh dipindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
Kerja adalah dua kali ganda dilakukan apabila seorang bergerak dari titik A ke B lalu dari B patah balik ke A.
Kerja bersih adalah sifar kerana tiada sesaran dilakukan.
Tiada kerja dilakukan apabila seseorang itu berlari dari A mengelilingi padang lalu balik ke titik A semula.
Terdapat kerja dilakukan kerana berlari mengelilingi padang merupakan sesaran kepada situasi tersebut.
Kecekapan alat boleh mencapai sehingga 100% menurut Prinsip Keabadian Tenaga dimana tenaga boleh ditukar dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
Kecekapan alat tidak mungkin mencapai 100% kerana terdapat tenaga hilang sebagai haba untuk menukar bentuk.


..Thanks for reading..

0 comment/s here:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...